آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی ۱۲ خرداد برگزار می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

مرحله کتبی آزمون پذیرش دستیار در دوره‌های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت کاغذی و غیرمتمرکز و در برخی موارد به صورت الکترونیک توسط دانشگاه‌های مجری برنامه‌های آموزشی فلوشیپ ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه آزمون فلوشیپ در ۱۰ و ۱۱ خردادماه از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور توزیع می‌شود.

محل برگزاری آزمون کتبی هنگام توزیع کار توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.

نتایج بررسی اعتراضات آزمون کتبی ۱۳ خرداد ماه از طریق دانشگاه متولی برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

مرحله شفاهی این آزمون برای تمامی رشته خود از ۱۶ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. در صورت نیاز امکان ادامه فرآیند برگزاری مرحله شفاهی آزمون از ۲۱ تا ۲۳ خرداد ماه وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://criticalstrike.ir/27/04/2022/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae/