«سحرخیز» معاون زیربنایی، تولیدی و اقتصادی بازرس ویژه رییس جمهور شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش شامگاه چهارشنبه ایرنا، سحرخیز پیش از این مسئولیت‌هایی چون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین المللی سازمان بازرسی کل کشور، ریاست سازمان بازرسی استانهای بوشهر، خراسان جنوبی و… ریاست شورای دستگاه‌های نظارتی چند استان را برعهده داشته است.

https://dailybulletin.ir/23/12/2021/%d8%b3%d8%ad%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa/