کتاب «روشنفکری دینی؛ تعامل با جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روشنفکری دینی؛ تعامل با جمهوری اسلامی ایران» نوشته مسعود پورفرد به‌تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در دوره ابتدایی استقرار، جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر روشنفکران دینی همچون جلال آل احمد و دکتر شریعتی قرار داشت؛ در حالی که این دو متأثر از ایدئولوژی چپ و نیز منتقد نظام سیاسی پهلوی بودند. به طور کلی در طول دهه اول استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتدار فائقه و محبوبیت امام خمینی (ع)، مرزبندی و تناقض‌های درون نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع خود قرار داده بود.

نقش کاریزماتیک امام خمینی (ره) روشنفکران دینی و سایر گروه‌های فرهنگی سیاسی را مجبور به تعدیل و اعتدال چشم‌اندازهای متعارض خود می‌کرد. با پایان یافتن جنگ تحمیلی به نحوی بازگشت‌ناپذیر هم‌زمان با شکسته شدن گفتمان و الگوی سابق شد، دوره‌ای که نسلی جوان‌تر از روشنفکران دینی از نیروهای انقلاب پا به عرصه فرهنگ و سیاست گذاشتند و به اتفاق نظر و اجماع عقیدتی سابق پایان دادند. به تدریج ایده‌های جدید پیش از این نهفته در گستره‌ای رقابنی ظهور و بروز کرد و سرانجام انسجام فکری سیاسی سابق توسط روشنفکران دینی جدید به چالش کشیده شد.

کتاب پیش‌رو درباره این‌مباحث است.

این‌کتاب با ۳۹۲ صفحه و قیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7/