وعده صادق در فصل همدلی| گام بلند سپاه برای ‌رفع محرومیت در سیستان بلوچستان/ از اجرای ۱۱ هزار پروژه عمرانی‌ تا ‌کمک به معیشت و اشتغال‌زایی ‌محرومان

خبرگزاری تسنیم :

https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1/