فیلم/ از مصدومیت عکاسان تا اسکورت گل‌محمدی

مشرق نیوز :

https://criticalstrike.ir/21/05/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d9%84%d9%85/